Fire Incident Fire Outlook Fire Stats
Login

वन डढेलो

सुरू मिति:
अन्त्य मिति:

डढेलो तथ्याङ्क (मोडिस) 0

 • देश रेखांकन
 • प्रदेश
 • जिल्ला
 • जिल्लाको नाम
 • गाउँपालिका/नगरपालिका
 • डिभिजन
 • सब-डिभिजन
 • वडा
 • संरक्षित क्षेत्र
 • संरक्षित क्षेत्रको नाम
 • वन डढेलो (मोडिस)
 • वन डढेलो (भिर्स)
 • वन डढेलो (जियो)
 • बन बाहिरको आगो (मोडिस)
 • डढेलो जोखिम-गा.वि.स.
 • रिपोर्ट गरिएको वन डढेलो

प्रणाली को बारेमा

इसिमोडले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू-संरक्षण विभाग (DoFSC) सँगको सहकार्यमा वन डडेलो पहिचान तथा अनुमगमन प्रणालीको संयुक्त रुपमा विकास गरेको छ। प्रणालीले विगत तथा तत्काल भइरहेको वनडडेलो घटनाहरुका जानकारी प्रधान गर्दछ।