Login

वन डढेलो

सुरू मिति:
अन्त्य मिति:

डढेलो तथ्याङ्क (मोडिस) 0

 • देश रेखांकन
 • प्रदेश
 • जिल्ला
 • जिल्लाको नाम
 • गाउँपालिका/नगरपालिका
 • डिभिजन
 • सब-डिभिजन
 • वडा
 • विमानस्थल
 • बस्ती
 • सडक
 • संरक्षित क्षेत्र
 • संरक्षित क्षेत्रको नाम
 • वन डढेलो (मोडिस)
 • वन डढेलो (भिर्स)
 • बन बाहेकको आगो (मोडिस)
 • डढेलो जोखिम-गा.वि.स.
 • डढेलो जोखिम-जिल्ला
 • डढेलो जोखिम
 • भूमि प्रयोग र भूमि आवरण २०१०
 • रिपोर्ट गरिएको वन डढेलो

हाम्रो बारे

यो सूचना प्रणाली वन तथा भू-संरक्षण विभाग (DoFSC), वन तथा वातावरण मन्त्रालय (MoFE), नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) काठमाडौं द्वारा संयुक्त रूपमा विकास गरिएको हो ।

यो प्रविधिले नेपालभर विगतमा भएका तथा तत्काल आगलागीका घटनाहरुको जानकारी दिन्छ।